Riolering

Het afvoeren van het afvalwater in en om de woning of bedrijfspand; het lijkt een vanzelfsprekendheid. Bij nieuwbouw en renovatie is het zaak goed te kijken naar de afvoertechniek. Daarnaast wordt tegenwoordig regenwater via dakgoten en regenpijpen niet meer standaard via het riool afgevoerd. Dit betekent aandacht voor hemelwaterafvoer via een hemelwater infiltratiesysteem. Willems-Prinssen is op de hoogte van technische mogelijkheden en adviseert u graag.

Neem contact op